Metoda FISH este o metodă de citogenetică moleculară care se bazează pe realizarea unei hibridări (formarea de legături) între o sondă de ADN marcată fluorescent şi o secvenţă ţintă de ADN, prezentă în proba analizată.

Pentru testarea FISH prenatală sau postnatală a microdeleţiilor  (anomalii cromosomice structurale neechilibrate de mici dimensiuni caracterizate prin absenţa unor mici fragmente cromosomice) sunt utilizate sonde fluorescente ce corespund fragmentului cromosomic implicat în anomalie.

Celulele fetale – obţinute prin puncţie de vilozităţi corionice, amniocenteză sau cordonocenteză – respectiv cele ale persoanei bolnave, sunt cultivate în condiţii specifice fiecărui tip celular, cultuta este prelucrată, iar celulele obţinute sunt etalate pe o lamă de microscopie, unde se realizează hibridarea cu sonda specifică fragmentului cromosomic implicat în anomalie.

După hibridare celulele sunt analizate la un microscop cu emisie în spectrul ultraviolet, pentru vizualizarea semnalelor fluorescente.

Analiza se bazează pe identificarea celulelor în care cromosomii sunt bine etalaţi, iar semnalele fluorescente sunt bine evidenţiate.

Identificarea unui singur semnal fluorescent corespunzător fagmentului cromosomic implicat în anomalie indică prezenţa microdeleţiei, confirmând supoziţia de diagnostic. 

Identificarea a două semnale fluorescente corespunzătoare fagmentului cromosomic implicat în anomalie atestă absenţa microdeleţiei, infirmând supoziţia de diagnostic. 

Cele mai frecvente microdeleţii ce sunt identificate prin această metodă sunt:

del 22q fish

  • 15q11-13 – asociată cu sindroamele Prader-Willi şi Angelman

deletie 15q fish

  • 7q11.23 – asociată cu sindromul Williams

del 7q fish

Metoda are o specificitate şi sensibilitate de 100%, dar are aplicabilitate ţintită pentru cazuri în care suspiciunea clinică este foarte exactă, fiindcă impune folosirea de sonde specifice. Astfel, dacă nu este aplicată sonda corectă, metoda va da rezultate fals negative, fiind identificate două semnale fluorescente.

Prof.dr. Eusebiu Vlad Gorduza