Cromosomii dicentrici sunt anomalii cromosomice structurale neechilibrate.

Cromosomii dicentrici, notaţi dic, sunt cromosomi anormali, caracterizaţi prin prezenţa a două centromere.

Mecanismul de formare implică o translocaţie neechilibrată, cu ruperea a doi cromosomi, fiecare în câte un punct, urmată de pierderea fragmentelor acentrice (lipsite de centromer) şi unirea fragmentelor centrice (ce conţin centromer) într-un singur cromosom derivativ. Consecinţa acestui proces este reducerea numărului de cromosomi din celulă de la 46 la 45.

 mecanism dicentric

Mecanismul de formare al unui cromosom dicentric

În cazul în care ambele centromere rămân active, cromosomii dicentrici prezintă anomalii de ataşare la fibrele fusului de diviziune şi dificultăţi de separare în cursul diviziunii, ceea ce conduce la dispariţia celulelor ce conţin astfel de anomalii.

Prof.dr. Eusebiu Vlad Gorduza